Izolace

Používají se jako izolace proti vnějším vlivům – vodě, vlhkosti a prachu, elektrické izolace, membránové izolace pro selektivní propustnost médií apod. pro širokou škálu produktů v elektronickém průmyslu:

  • měřicí, diagnostické a testovací přístroje,
  • audiotechniku,
  • telekomunikační zařízení,
  • senzorovou techniku, čtečky čárových kódů,
  • elektroakustické výrobky,
  • identifikační a zabezpečovací systémy,
  • regulační a kalibrační systémy,
  • napájecí a záložní zdroje apod.